Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Suomenlapinkoirien jalostuskriteerit

SUOMENLAPINKOIRAN JALOSTUSSUOSITUSKRITEERIT

SILMÄT

Jalostukseen voidaan suositella

- tervesilmäiseksi tutkittuja koiria

- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista edellyttäen että parituskumppanilla ei ole samankaltaisia muutoksia:

• PPM, iris-iris

• PHTVL/PHPV, sairauden aste 1

• RD, multifokaali

• RD, geograafinen

• muu vähämerkityksellinen kaihi (punktaatti, saumalinjan kärki, saumalinja, nukleaari rengas, nukleaari lasikuitu/pulverulentti)

• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen tai lievä. Parituskumppanin tulee olla gonioskopiatutkittu ja terve.

• entropion/trichiasis

• dermoidi

• distichiasis/ektooppinen cilia, lieväasteinen

• iris hypoplasia

• lasiaisen rappeuma

• ektropion/makroblepharon

• korneadystrofia (epiteliaalinen tai stromaalinen)

Jalostukseen ei voida suositella

- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista:

• retinan degeneraatio (PRA)

• katarakta (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali (= silmätarkastuslomakkeella rastitettuna kohdat kortikaali ja nukleaari) katarakta)

• PPM, iris-linssi

• PPM, iris-kornea

• PPM, iris-lamina

• distichiasis/ektooppinen cilia, vakava-asteinen

• RD, totaali

• PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6

• CEA, coloboma

• glaukooma, kohonnut silmänpaine

• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, vakava. Rakennevian omaavan koiran jälkeläiset tulee tarkastuttaa gonioskopiatutkimuksella terveeksi ennen jalostuskäyttöä.

• keratiitti

• näköhermon coloboma

• papillan hypoplasia/mikropapilla

• korneadystrofia (endoteeli)

- jos sekä uroksen että nartun sukutaulussa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on kataraktakantajia (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali katarakta)

- jos sekä uroksen että nartun sukutauluissa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on jonkun muun PRA-tyypin kuin prcd-PRA:n kantajia

Jos koira on saanut toisistaan poikkeavat silmälausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi), urostiedusteluissa huomioidaan vakavampi lausunto. Mikäli koira tutkitaan Kennelliiton silmäpaneelissa, sen jälkeen urostiedusteluissa huomioidaan paneelilausunto. Epäilyttävä-lausunnoissa noudatetaan Kennelliiton ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.

prcd-PRA

- prcd-PRA -terveen (A tai a) koiran voi yhdistää testaamattomaan koiraan. Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

- prcd-PRA -kantajille (B tai b) ja prcd-PRA -testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa, tai koiraa, joka voidaan vanhempiensa geenitestin perusteella todeta terveeksi (a). Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

LONKAT

Yhdistelmän yhteenlasketun lonkkien jalostusindeksin keskiarvon suositellaan ylittävän 100. Jos koiran lonkat ovat keskenään eri paria, kokonaistulos määräytyy huonomman lonkan mukaan.

Jalostukseen voidaan suositella

- A- tai B-lonkkaisia koiria.

- C-lonkkaisia siten, että ne yhdistetään A-lonkkaan

Jalostukseen ei voida suositella

- D- ja E-lonkkaisia koiria

- nivelrikkoisia koiria

POLVET

Jalostukseen voidaan suositella

- polvitarkastamattomia, oireettomia koiria

- polvitarkastuksessa lausunnon 0/0 saaneita koiria

Jalostukseen ei voida suositella

- polvilumpioluksaation vuoksi leikattua koiraa.

- koiraa, jonka toinen tai molemmat polvet ovat saaneet lausunnon 1 tai huonompi.

Alle kolmen vuoden iässä annettu polvilausunto 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0. Muissa tapauksissa (molemmat lausunnot annettu yli kolmen vuoden iässä tai vähintään toisessa polvessa todettu vähintään asteen 2 polvilumpioluksaatio) uusintatutkituista tuloksista huonompi on voimassa siihen asti, että koira tutkitaan Kennelliiton polvipaneelissa, minkä jälkeen paneelilausunto on voimassa.

KYYNÄRNIVELET

Jalostukseen voidaan suositella

- kyynärkuvaamattomia, oireettomia koiria

- kyynärlausunnon 0/0 saaneita koiria.

Jalostukseen ei voida suositella

- kyynärkuvaamattomia, oireilevia koiria

- koiraa, jonka toinen tai molemmat kyynärnivelet ovat saaneet lausunnon 1 tai huonompi.

SELKÄ

Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV):

Jalostukseen voidaan suositella

- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria

- selkälausunnon LTV1-LTV4 saanut oireeton koira suositellaan yhdistämään vain LTV0-lausunnon saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen ei voida suositella

- selkäkuvaamattomia, oireilevia koiria.

- selkälausunnon LTV1-LTV4 saaneita oireilevia koiria.

Spondyloosi (SP):

Jalostukseen voidaan suositella

- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria

- selkälausunnon SP0 saaneita koiria.

Jalostukseen ei voida suositella

- selkäkuvaamattomia, oireilevia koiria

- selkälausunnon SP1-SP4 saaneita koiria.

Selkärangan nikamien epämuodostumat (VA):

Jalostukseen voidaan suositella

- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria

- selkälausunnon VA1 saanut oireeton koira suositellaan yhdistämään vain VA0-lausunnon saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen ei voida suositella

- selkäkuvaamattomia tai selkäkuvattuja, oireilevia koiria

- selkälausunnon VA2-VA4 saaneita koiria.

HÄNTÄMUTKA

Jalostukseen ei voida suositella

- häntämutkaista koiraa.

PURENTA

Jalostukseen ei voida suositella

- ala- tai yläpurentaista koiraa.

NAPATYRÄ

Jalostukseen ei voida suositella

- koiraa, jolla on leikattu tai leikkausta vaativa napatyrä.

- kahta yksilöä, joilla molemmilla on pieni (ei leikkausta vaativa) napatyrä, ei suositella yhdistettäväksi.

NIVUSTYRÄ

Jalostukseen ei voida suositella

- koiraa, jolla on todettu nivustyrä.

SYDÄN

Jalostukseen voidaan suositella

- sydänkuuntelemattomia, oireettomia koiria

- auskultaatiotutkimustuloksen “sivuääni: ei, oireeton” saaneita koiria

- auskultaatiotutkimustuloksella “sivuääni: kyllä” millä tahansa sivuäänen asteella sydänkuunneltua koiraa voidaan suositella jalostukseen, mikäli se tutkitaan ultraäänitutkimuksella (doppler) ja sydän todetaan normaaliksi.

Jalostukseen ei voida suositella

- sydänkuuntelemattomia, oireilevia koiria

- ultraäänitutkimuksella (doppler) sydänsairaaksi todettua koiraa.

EPILEPSIA

Jalostukseen ei voida suositella

- epilepsiasairasta koiraa

- epilepsiasairaan koiran jälkeläisiä, täyssisaruksia ja vanhempia.

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA

Jalostukseen ei voida suositella

- kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa koiraa

- kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran jälkeläisiä.

MUUT AUTOIMMUUNISAIRAUDET

Sukusiitosta on vältettävä, koska autoimmuunisairausriski kasvaa suhteessa sukusiitosprosenttiin.

Jalostukseen ei voida suositella

- oireilevaa tai sairaaksi todettua koiraa

- Addison- tai AIHA-sairaan koiran vanhempia, täyssisaruksia ja jälkeläisiä

- muiden autoimmuunisairauksien kuin Addison tai AIHA kohdalla otetaan huomioon koiran itsensä ja partnerin suvun sairaudet, ja riskianalyysi tehdään aina tapauskohtaisesti.

CUSHINGIN TAUTI

Jalostukseen ei voida suositella

- oireilevaa tai sairaaksi todettua koiraa

- Cushing-sairaan koiran vanhempia, täyssisaruksia ja jälkeläisiä

ALLERGIAT

Jalostukseen ei voida suositella

- allergista tai atooppista koiraa.

POMPEN TAUTI (Glycogen storage disease type II, GSD II)

- Pompen-kantajille (B tai b) ja Pompen-testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa tai koiraa, joka voidaan vanhempiensa geenitestin perusteella todeta terveeksi (a). Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

DEGENERATIIVINEN MYELOPATIA (DM)

- Sairastumisalttiin (C tai c) saa yhdistää vain genotyypiltään terveeseen (A tai a). Muilta osin DM-status ei vaikuta yhdistelmän hyväksyntään.