This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Näyttelykategoriat

Tulosilmoituslomake

VUODEN NÄYTTELYUROS / -NARTTU PISTELASKUPERUSTEET

Palkinnot jaetaan kullekin kolmelle rodulle erikseen. Palkinto myönnetään vuodeksi (1) kerrallaan edellisen vuoden viiden (5) parhaan Suomessa saavutetun näyttelytuloksen perusteella

Pistelaskuperusteet:

1. Lappalaiskoirat ry:n erikoisnäyttelyt (kevät- ja syyspäivien yhteydessä)

PU1 / PN1 = 12 pistettä
PU2 / PN2 = 10 pistettä
PU3 / PN3 = 8 pistettä
PU4 / PN4 = 7 pistettä

2. Kansainväliset näyttelyt, Kuopion Jalostuspäivät, Pystykorvapäivät sekä Suomen Palveluskoiraliiton näyttely

PU1 / PN1 = 10 pistettä
PU2 / PN2 = 8 pistettä
PU3 / PN3 = 6 pistettä
PU4 / PN4 = 5 pistettä

3. NORD-näyttelyt (v. 2018 alkaen)

PU1 / PN1 = 9 pistettä
PU2 / PN2 = 7 pistettä
PU3 / PN3 = 6 pistettä
PU4 / PN4= 5 pistettä

4. Kansalliset kaikkien rotujen näyttelyt

PU1 / PN1 = 8 pistettä
PU2 / PN2 = 6 pistettä
PU3 / PN3 = 5 pistettä
PU4 / PN4 = 4 pistettä

5. Ryhmänäyttelyt

PU1 / PN1 = 6 pistettä
PU2 / PN2 = 5 pistettä
PU3 / PN3 = 4 pistettä
PU4 / PN4 = 3 pistettä

Mikäli kaksi tai useampi koiraa saavuttaa saman pistemäärän, ratkaisee voiton:

1. Erikoisnäyttelyssä voitettujen koirien määrä (sukupuolen mukaan eli voitetut urokset tai nartut) siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

2. Erikoisnäyttelyn ROP/VSP-sijoitus siten, että ROP on parempi kuin VSP. Mikäli esimerkiksi toinen koira on ollut kevätpäivillä ROP ja toinen syyspäivillä ROP, niin rodun kokonaislukumäärä ratkaisee siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

3. Mukaan laskettuihin näyttelyihin osallistuneiden voitettujen koirien määrä sukupuolen mukaan siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

4. Mukaan laskettujen näyttelyiden ROP/VSP-sijoitukset siten, että ROP on parempi kuin VSP. Mikäli koirat ovat tasapisteissä, lasketaan ROP-sijoituksista rodun kokonaislukumäärä siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

5. Voittaja-näyttelyn PU/PN-sijoitus.

6. Voittaja-näyttelyn luokkasijoitukset.

7. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena. Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on perusteltava päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle.

Pisteidenlaskija voi huomioida esimerkiksi koiran ryhmäkilpailumenestystä. Tässä tapauksessa koiran omistajan on kyettävä todistamaan ryhmäsijoitukset pisteidenlaskijalle. Ensisijaisesti huomioidaan kotimaan näyttelyitä, mutta tarvittaessa voidaan katsoa myös ulkomaisia näyttelyitä, jos niissä menestyminen voidaan luotettavasti todistaa. Mahdolliset vuoden aikana ansaitut uudet tittelit tai valionarvot huomioidaan tässä vaiheessa ja niiden tulee näkyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä viimeistään pisteiden palautuspäivänä, jotta ne huomioidaan pisteen laskussa.

Suomen kennelliitto ja Lappalaiskoirat ry tukevat vuoden menestyneimpiä näyttelykoiria kotimaisissa roduissa matka-avustuksella.

Alla mainittujen sääntöjen mukaan tuetaan koirien osallistumista halvinta matkustustapaa käyttäen Euroopassa olevaan MV-näyttelyyn tai niinä vuosina kun MV-näyttely on Euroopan ulkopuolella EUV-näyttelyyn.

Suomenlapinkoira ja Lapinporokoira
Vuoden uros ja narttu voittajat


Korvausta voi hakea matkan kokonaiskustannuksista (ilmoittautumismaksu, majoitus- ja matkakulut) lappalaiskoirat ry:ltä. Korvausta voidaan hakea ainoastaan matkalaskua vastaan, jossa on liitteenä kaikki matkaan liittyvät kuitit. Lappalaiskoirat ry maksaa haettavan korvauksen matkasta kokonaisuudessaan hakijalle. Kennelliitto tilittää oman osuutensa myöhemmin Lappalaiskoirat ry:lle.

Avustuksen suuruus matkan kokonaiskustannuksista:
- Suomen kennelliitto korvaa matkakustannuksista 1/3, kuitenkin maksimissaan 500€/koira
- Lappalaiskoirat ry korvaa matkakustannuksista 1/3, kuitenkin maksimissaan 500€/koira
- Itselle jää maksettavaksi matkan loppuosuus.

Mikäli voittaja ei pääse osallistumaan ko. näyttelyyn tulee tästä ilmoittaa viipymättä yhdistyksen sihteerille hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tällöin avustus siirtyy vuoden koira kilpailuissa alaspäin seuraavaksi tulleelle koiralle, jos on halukas lähtemään näyttelyyn.

TÄHTIPOKAALI

Palkinto on tarkoitettu kaikille lappalaiskoiraroduille. Palkinto myönnetään vuosittain edellisen vuoden viiden (5) parhaan Suomessa saavutetun näyttelytuloksen perusteella. Pisteenlaskussa huomioidaan vain kunkin näyttelyn korkeimman saavutuksen mukainen pistemäärä (esimerkiksi KV-näyttelyn ROP+RYP1+BIS4-sijoituksesta saa yhteensä 17 pistettä BIS4-sijoituksen mukaisesti).

Suomen muotovalioista (FI JMVA, FI MVA, FI VMVA) saa yhden lisäpisteen tittelin myöntämisvuonna. KV-valioista (C.I.B-J, C.I.B ja C.I.B-V) saa kaksi lisäpistettä tittelin myöntämisvuonna. Voittajatitteleistä saa yhden lisäpisteen.

Tasapisteissä ratkaisee:

1. Sijoitus Suomen Kennelliiton Vuoden Voittaja -näyttelyssä
2. Sijoitus yhdistyksen erikoisnäyttelyissä
3. Sijoitus muissa erikoisnäyttelyissä (Kuopion jalostuspäivät, Pystykorvapäivät, Suomen palveluskoiraliiton näyttely)
4. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena.

Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on perusteltava päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle.

PISTELASKUPERUSTEET TÄHTIPOKAALILLE

VUODEN VETERAANI

Palkinto koskee kaikkia kolmea rotua. Pistelaskussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn tulokset.

Pistelaskuperusteet:

VET ERI1 = 10 pistettä
VET ERI2 = 9 pistettä
VET ERI3 = 8 pistettä
VET ERI4 = 7 pistettä
VET EH1 = 6 pistettä
VET EH2 = 5 pistettä
VET EH3 = 4 pistettä
VET EH4 = 3 pistettä

ROP-veteraanipalkinnosta saa yhden lisäpisteen. Yhdistyksen erikoisnäyttelyissä pisteisiin lasketaan kaksi lisäpistettä. Kansainvälisissä, NORD- ja kansallisissa kaikkien rotujen näyttelyissä BIS1-BIS4-VET saa kolme lisäpistettä. FI VMVA -tittelistä saa 2 lisäpistettä sen myöntämisvuonna.

Kaikissa erikoisnäyttelyissä BIS1-BIS4-VET saa kaksi lisäpistettä. Ryhmänäyttelyissä BIS1-BIS4-VET saa yhden lisäpisteen.

Mikäli kaksi tai useampi koiraa saavuttaa saman pistemäärän, ratkaisee voiton:

1. Sijoitus yhdistyksen erikoisnäyttelyissä siten, että a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai b) niin, että yhdistyksen erikoisnäyttelyihin useammin osallistunut voittaa.

2. Sijoitus Kuopion jalostuspäivillä, palveluskoirien erikoisnäyttelyssä tai Pystykorvapäivillä siten, että
a) korkeimmalle sijoittunut voittaa tai
b) erikoisnäyttelyihin useammin osallistunut voittaa.

3. Sijoitus Vuoden Voittaja –näyttelyssä siten, että a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai b) niin, että Voittaja-näyttelyyn osallistunut voittaa, jos toinen ei ole osallistunut lainkaan.

4. Jos kumpikin veteraani on sijoittunut yhdistyksen erikoisnäyttelyssä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden veteraanien määrä kaikista roduista yhteenlaskettuna. Se yhdistyksen erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän veteraaneja, on ratkaiseva.

5. Jos kumpikin veteraani on sijoittunut Kuopion jalostuspäivillä, palveluskoirien erikoisnäyttelyssä tai Pystykorvapäivillä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden veteraanien määrä. kaikista lappalaiskoiraroduista yhteenlaskettuna. Se erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän veteraaneja, on ratkaiseva.

6. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena veteraaniluokissa.

Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on kyettävä perustelemaan päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle. Ensisijaisesti huomioidaan kotimaan näyttelyitä, mutta tarvittaessa voidaan katsoa myös ulkomaisia näyttelyitä, jos niissä menestyminen voidaan luotettavasti todistaa.

Mahdolliset vuoden aikana ansaitut uudet veteraanitittelit tai -valionarvot huomioidaan tässä vaiheessa ja niiden tulee näkyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä viimeistään pisteiden palautuspäivänä, jotta ne huomioidaan pisteenlaskussa.

VUODEN PENTU

Palkinto on tarkoitettu kaikkien kolmen rodun pentuluokissa kilpaileville koirille. Palkinto myönnetään vuodeksi (1) kerrallaan edellisen vuoden viiden (5) parhaan Suomessa saavutetun näyttelytuloksen perusteella.

Pistelaskuperusteet:

1. Lappalaiskoirat ry:n erikoisnäyttelyt, Kuopion jalostuspäivänäyttely, palveluskoirien erikoisnäyttely ja Pystykorvapäivät. Yhdistyksen erikoisnäyttelyistä saa 2 lisäpistettä.

Pek 1 = 6 pistettä
Pek 2 = 5 pistettä
Pek 3 = 4 pistettä
Pek 4 = 3 pistettä
KP 1 = piste
ROP-pentu = 3 pistettä
VSP-pentu = 2 pistettä
BIS 1 = 2 pistettä
BIS 2 = 2 pistettä
BIS 3 = 2 pistettä

2. Muut näyttelyt

Pek 1 = 5 pistettä
Pek 2 = 4 pistettä
Pek 3 = 3 pistettä
Pek 4 = 2 pistettä
KP = 1 piste
ROP-pentu = 2 pistettä
VSP-pentu = 1 piste
RYP 1 = 2 pistettä
RYP 2-4 = 1 piste
BIS1-BIS4 = 3 pistettä

Tasapisteissä ratkaisee:

1. Sijoitus yhdistyksen erikoisnäyttelyssä siten, että
a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai
b) niin, että yhdistyksen erikoisnäyttelyyn osallistunut voittaa, jos toinen ei ole osallistunut kumpaankaan lainkaan.

2. Sijoitus Kuopion jalostuspäivillä, palveluskoirien erikoisnäyttelyssä tai Pystykorvapäivillä siten, että
a) korkeimmalle sijoittunut voittaa tai
b) niin, että useampaan erikoisnäyttelyyn osallistunut voittaa, jos voittaja ei ratkea, 2a)-kohdan perusteella

3. Jos kumpikin pentu on sijoittunut yhdistyksen erikoisnäyttelyssä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden pentujen määrä kaikista roduista yhteenlaskettuna. Se yhdistyksen erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän lappalaiskoirapentuja, on ratkaiseva.

4. Jos kumpikin pentu on sijoittunut Kuopion jalostuspäivillä, palveluskoirien erikoisnäyttelyssä tai Pystykorvapäivillä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden pentujen määrä lappalaiskoiraroduista yhteenlaskettuna. Se erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän lappalaiskoirapentuja, on ratkaiseva.

5. Mukaan laskettujen pentuluokkien ROP/VSP-pentusijoitukset yhteensä siten, että

a) useammin ROP-pennuksi valittu voittaa tai

b) useammin VSP-pennuksi valittu voittaa, jos kumpikaan ei ole ollut ROP-pentu kertaakaan.

6. Mukaan lasketuissa näyttelyissä ansaittujen kunniapalkintojen (KP) määrä siten, että enemmän kunniapalkintoja saanut pentu on parempi.

7. Pentuluokkien osallistumiskertojen määrä siten, että useampaan pentuluokkaan osallistunut pentu on parempi.
8. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena pentuluokissa.

Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on kyettävä perustelemaan päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle. Tässä vaiheessa voidaan huomioida esimerkiksi mahdollinen menestys ulkomaisissa pentukehissä, mutta koiran omistajan on kyettävä todistamaan se luotettavasti.

VUODEN JUNIOR HANDLER

Molemmissa ikäryhmissä kilpaillaan samoilla pistelaskentaperusteilla. Pistelaskennassa otetaan huomioon enintään viisi (5) kilpailuvuonna saatua tulosta. Kilpailuun osallistuva nuori lähettää itse viiden kilpailun tulokset pisteiden laskijalle. Kilpailijan tai hänen vanhempansa tulee olla Lappalaiskoirat ry:n jäsen. Kilpailussa käytetty koira voi olla muukin kuin lappalaisrotuihin kuuluva koira.

Suomenmestaruuskilpailut:

SM 1 = 20 pistettä
SM 2 = 19 pistettä
SM 3 = 18 pistettä
SM 4 = 17 pistettä
SM 5 = 16 pistettä

Piirinmestaruuskilpailut, SM-osakilpailut ja yhdistyksen JH-kilpailut.
Yhdistyksen erikoisnäyttelyiden yhteydessä järjestetyistä JH-kilpailuista saa 2 lisäpistettä.

1. sija = 10 pistettä
2. sija = 9 pistettä
3. sija = 8 pistettä
4. sija = 7 pistettä
5. sija = 6 pistettä

Muu Junior Handler -kilpailu

1. sija = 8 pistettä
2. sija = 7 pistettä
3. sija = 6 pistettä
4. sija = 5 pistettä
5. sija = 4 pistettä

Mikäli pisteet menevät tasan, ratkaisee sijoittuminen

1. SM-kilpailussa
2. Piirinmestaruuskilpailussa
3. Yhdistyksen JH-kilpailussa

Pisteiden laskija:
Jaana Miettinen, sihteeri@lappalaiskoirat.fi