This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Palveluskoira- eli PK-lajit

Suomessa palveluskoirakokeiden kattojärjestönä toimii Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL). PK-lajeja on kaksitoista: käyttäytymiskoe (BH), haku, jälki, viesti, etsintä, opastus, valjakkohiihto, suojelu, IPO -kansainvälinen suojelukoe, erikoisjälki (FH), pelastus ja kansainvälinen pelastuskoe (IPOR). Lappalaiskoiraharrastajien keskuudessa suosituimmat PK-lajit ovat jälki, haku, FH-jälki ja pelastus. PK -lajeja voi harrastaa ilman koetavoitteita tai halutessaan tähdätä myös kokeisiin.

BH -koe eli käyttäytymiskoe mittaa koiran yhteiskuntakelpoisuutta ja perushallintaa. Se on esikoe, joka suoritetaan ennen osallistumista palveluskoirakokeisiin. Käyttäytymiskokeen tottelevaisuusosuuteen kuuluvat seuraaminen taluttimessa ja vapaana, istuminen, maahanmeno, luoksetulo ja paikallaolo. Käyttäytymiskokeen toinen osuus suoritetaan kadulla tai muulla yleisellä paikalla, ja siinä tarkistetaan koiran suhtautuminen normaaliin liikenteeseen. Koirien suorituksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan kaikki hyväksytysti kokeen suorittaneet koirat saavat koulutustunnuksen. Vuonna 2018 BH -kokeen suoritti kahdeksan lappalaiskoiraa.

PK -jälki tehdään niin, että ihminen kävelee maastossa reitin ja pudottaa kävelyuralleen keppejä, jotka koiran on tarkoitus löytää. Aloittelevan jälkiharrastajan on tärkeä pyytää apua koulutusohjaajalta tai lajin kokeneelta harrastajalta, jottei perusopetusta tehdä väärin. Opetus voidaan tehdä monin eri tavoin: koiraa voidaan motivoida jäljestämään esimerkiksi jättämällä jäljelle ruokaa, jolloin koira oppii seuraamaan ihmisen jättämää hajuvanaa ruoan toivossa. Myöhemmin harjoituksia vaikeutetaan esimerkiksi tekemällä jälkiä vaihteleviin maastoihin, antamalla jäljen vanheta tai tekemällä jäljistä mutkittelevampia. Lajia on mahdollista harjoitella yksin, mutta on tärkeää ajaa välillä harjoituksissa myös vieraan tekemää jälkeä.

Jälkikokeeseen, kuten muihinkin PK -kokeisiin, kuuluu sekä tottelevaisuus- että maasto-osuus. Erityisesti maasto-osuus sopii erinomaisesti monille lappalaiskoirille: kyky itsenäiseen työskentelyyn ja hyvä nenän käyttö ovat vahvuuksia. Jälki- ja hakukokeeseen kuuluu yhtenä osa-alueena myös esine-etsintä, jossa koira lähetetään etsimään 50x50 m alueelle esineitä. Löydettyään esineen koira tuo sen ohjaajalle. PK -kokeissa on kolme tasoluokkaa, joissa menestyessään koira saavuttaa koulutustunnuksia ja pystyy etenemään seuraavaan tasoluokkaan. Esimerkiksi jälkikokeissa jäljen pituus pitenee luokittain: 1-luokassa jäljen pituus on 500 m, 2-luokassa 1000 m ja 3-luokassa 1500 m. Vuosina 2013 - 2018 jälkikokeisiin osallistui 12 eri lappalaiskoiraa.

PK -haussa koira etsii ohjatusti piiloutuneita maalimiehiä määrätyltä alueelta. Ohjaaja lähettää koiraa hakupistoille etsittävän alueen laidalle. Sieltä koiran tulee palata ohjaajan luokse keskilinjalle uutta lähetystä varten. Kun koira löytää maalimiehen, se ilmaisee löytönsä joko haukkumalla kunnes ohjaaja tulee paikalle tai rullailmaisun avulla. Haun harjoitteluun tarvitaan koulutusryhmä, joka kokoontuu yhdessä kouluttamaan koiria etsintään. Jokainen ryhmän jäsen kouluttaa ryhmässä omaa koiraansa, mutta toimii myös toisille maalimiehenä. Vuosina 2013 - 2018 hakukokeisiin osallistui 15 eri lappalaiskoiraa.

Erikoisjälkikoe (FH) on jäljestämiskoe, jossa koiran suoritus arvostellaan tarkasti koko jäljestämisen ajan. Kokeessa ei ole tottelevaisuusosuutta. Jälki tehdään yleensä pellolle tai muuhun avoimeen maastoon. Koeluokkia on kaksi. Luokassa 1 jälki on noin 1200 askelta pitkä ja kolme tuntia vanha sisältäen kuusi kulmaa ja harhajäljen, joka ylittää seurattavan jäljen. Koiran tulee seurata jälkeä tarkasti ja hyvin maavainuisesti. Jokainen poikkeama jäljeltä alentaa arvosanaa. Lajin harrastaminen vaatii harjoituspaikoiksi peltoja, joille ei aina ole kovin helppo saada lupia. Vuosina 2013–2018 erikoisjälkikokeisiin osallistui 5 eri lappalaiskoiraa.

Lähde: Suomen Palveluskoiraliitto: https://www.palveluskoiraliitto.fi