This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Poikkeuslupahakemus

POIKKEUSLUPAHAKEMUSOHJEET

Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) päätös 9.9.2014 (9/2014):

Rotujärjestö on esittänyt, että yli 7-vuotiaalla suomenlapinkoirauroksella, jolla ei ole aiemmin rekisteröityjä jälkeläisiä, voidaan teettää yksi pentue ilman PEVISA-tutkimuksia. Näitä uroksia koskevat poikkeukset hoidetaan Koirarekisteriohjeen mukaisella tapauskohtaisella poikkeuslupamenettelyllä. Toimikunta on valmis hyväksymään anomukset, joita rotujärjestö puoltaa.

Ohjeet poikkeusluvan hakemiseen:

1) Laadi vapaamuotoinen anomus tai käytä allaolevaa lomaketta, johon tulee sisältyä seuraavat tiedot:

- anojan yhteystiedot
- suunnitellun pentueen vanhemmat
- nartun terveystarkastustulokset
- uroksen mahdolliset, vaikka vanhentuneetkin, terveystarkastustulokset ja geenitestistatukset
- arvioitu astutusajankohta
- perustelut pentueelle

Poikkeuslupa-anomus on aina yhdistelmäkohtainen, eli pelkän uroskohtaisen poikkeusluvan hakeminen ei ole mahdollista.

2) Lähetä vapaamuotoinen anomus jalostustoimikunnalle sähköpostitse (jalostustoimikunta@lappalaiskoirat.fi) tai täytä allaoleva lomake hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta. Lupa täytyy olla saatuna ennen astutusta, jälkikäteen sitä ei myönnetä. Prosessiin kannattaa varata varmuuden vuoksi useampi kuukausi, jotta anomus ehditään käsitellä jalostustoimikunnassa sekä tarvittaessa myös Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa (JTT). Ns. selvät tapaukset eivät mene JTT:n käsittelyyn, vaan poikkeuslupa myönnetään toimistotyönä.

3) Jalostustoimikunta tarkistaa yhdistelmän Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) mainittuja terveyteen liittyviä suosituksia vasten ja antaa joko puoltavan tai kielteisen lausunnon sekä lähettää sen Kennelliittoon ja informoi anojaa.

4) Kun olet saanut jalostustoimikunnan lausunnon, allekirjoita anomuksesi, skannaa se ja lähetä sähköpostitse osoitteeseen rekisterointivastaava@kennelliitto.fi.

Huomioi, että poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on Koirarekisteriohjeen mukaisesti kaksinkertainen.

Lisätietoa:

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi/poikkeusluvat-koirarekisteriohjeeseen
https://www.kennelliitto.fi/kennelliiton-koirarekisteriohje

Poikkeuslupahakemus: