This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Yhdistys

Lappalaiskoirat ry on Suomen Kennelliiton alainen rotujärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lappalaisten paimenpystykorvarotujen jalostusta ja kasvattamista, rotujen tunnetuksi tekemistä sekä käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon turvaamista.

Lappalaiskoirat ry:n historia

Suomen Lapinkoirayhdistys ry perustettiin vuonna 1970. Yhdistyksen toiminta laajeni vuoden 1993 alussa, kun mukaan tulivat lapinporokoira ja ruotsinlapinkoira. Samalla yhdistyksen nimi muutettiin Lappalaiskoirat ry:ksi.

Suomen Lapinkoirayhdistys/Lappalaiskoirat ry toimi Suomen Pystykorvajärjestön alaisena rotuaharrastavana yhdistyksenä, kunnes vuoden 1997 lopussa Lappalaiskoirat ry hyväksyttiin rotujärjestöksi.

Yhdistyksessä on noin 3700 jäsentä.