This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Alaosastojen ja lajivastaavien lomakkeet

Tältä sivulta löydät alaosastojen lomakkeet joiden avulla alaosaston yhteyshenkilö voi lähettää avustusanomuksen hallituksen käsiteltäväksi, lähettää toimintasuunnitelman tai -kertomuksen, jotka ovat edellytys yhdistyksen myöntämälle avustuksella sekä ilmoittaa tulevasta tapahtumasta joka lisätään näille kotisivuille, yhdistyksen Facebookiin tai Lapinkoira-lehteen.

Ainoastaan alaosaston yhteyshenkilöllä on oikeus lähettää avustusanomuksia.

Lajivastaavat käyttävät näitä samoja lomakkeita.

Ilmoita järjestettävästä tapahtumasta

Avustusanomus tulee toimittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa hallituksen käsiteltäväksi!

Avustushakemus

Toimintasuunnitelma tai toimintakertomus