This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

MEJÄ - metsästyskoirien jäljestämiskoe

Mejä-koe on laji, joka testaa koiran kykyä seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Koejäljellä pyritään jäljittelemään tositilannetta. Jälki tehdään lumettomalle maalle ja pyritään tekemään riistarikkaaseen maastoon.

Jäljen veretys tehdään kostutetulla sienellä, joka on laitettu n. 2 metrisen narun päähän. Verenä käytetään naudan tai hirvieläimen verta. Sientä vedetään perässä, ja koska se poukkoilee ja kulkee epätasaisesti, niin näin saadaan todentuntuinen kuva oikeasta verijäljestä.

Koemuodossa saa myös ohjaaja runsaasti liikuntaa toisinaan hyvinkin haastavissa maastoissa.

Koira käyttää luonnostaan hajuaistiaan kaiken tutkimiseen ja havainnointiin, niin tämä koiralle mielekäs tapa kannattaa hyödyntää niin oikeisiin tilanteisiin kuin harrastuskäyttöönkin.

Koiralla on kokeessa valjaat ja se on kytkettynä n. 6 metrin pituiseen jälkiliinaan.

Kokeen alussa testataan koirien laukauksen sietokyky.

Kokeessa ohjaaja seuraa koiraa jälkiliinan päässä, mutta ei saa puuttua koiran suoritukseen. Koiralle osoitetaan alussa tehtävä ja lopussa se päättyy kaatoon, jossa käytetään hirvieläimen sorkkaa. Tuomari seuraa koiran työskentelyä koko jäljestämisen ajan ja arvostelee ja pisteyttää koiran suorituksen.

Kokeessa on kaksi luokkaa avoinluokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Molemmissa luokissa jäljestämisaika on 45 minuuttia.

Kun koira on saavuttanut kaksi kertaa ensimmäisen palkinnon avo-luokasta, se siirtyy voi-luokkaan. Voi-luokassa vaaditaan myös näyttelyssä saavutettu laatuarvostelu. Tästä koemuodosta voi saavuttaa myös jäljestämisvalion arvon, FI JVA, kun koira on saanut kolme voi-luokan ensimmäistä palkintoa.

Lajina MEJÄ on erittäin antoisaa, niin koiralle kuin ohjaajallekin. Sitä voi harrastaa yksin tai kaveriporukassa. Laji sopii lähes kaikille koirille, ja myös niille, jotka eivät välttämättä halua osallistua varsinaisiin kokeisiin. Mejässä on meininkiä!

Lisätietoa lajista voit lukea Suomen Kennelliiton www-sivuilta. (Kennelliitto/koiraharrastukset/kokeet ja kilpailut/ jäljestämiskokeet/metsästyskoirien jäljestämiskokeet).