This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Syntyneet pentueet

Pentuilmoituksissa käytetään kahta eri listaa, A-lista ja B-lista. A-listalle päästäkseen pentueella tulee olla joko jalostustoimikunnan hyväksyntä tai sen tulee täyttää Lappalaiskoirat ry:n jalostuskriteerit. Ne pentueet jotka eivät täytä näitä vaatimuksia kaikilta osin, listataan B-listalle.

Pentuinfon yhteyshenkilö: pentutiedustelu@lappalaiskoirat.fi