This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Ruotsinlapinkoira

Lapphund - ruotsinlapinkoira on ruotsalainen koirarotu, jonka taustalla on Lapissa porohoitotyössä olleita koiria. Se on rohkea, seurallinen, uskollinen, lapsirakas koko perheen ystävä

Porohoitotyössä sitä käytetään enää vähän, mutta siitä on tullut kotimaassaan Ruotsissa suosittu seura- ja harrastuskoira. Ruotsinlapinkoiraa käytetään myös vahtikoirana rohkeutensa ja valppautensa vuoksi. Suomessa rotu on melko harvinainen.

Ruotsinlapinkoira on tiheäturkkinen koira, joka viihtyy hyvin ulkona. Pelkäksi ulkokoiraksi siitä ei kuitenkaan ole, sillä se on tottunut olemaan ihmisten seurassa. Parhaiten se viihtyy, jos se saa työskennellä päivittäin sekä psyykkisesti että fyysisesti, saa koulutusta ja säännöllistä liikuntaa.

Syystä voidaan sanoa, että ruotsinlapinkoira on kolmen R:n koira - ravia, ruokaa, rakkautta - kun se saa näitä oikeissa suhteissa, se on onnellinen ja myös osoittaa sen.

Ruotsinlapinkoira on luotettava, uskollinen, tottelevainen, itsepäinen, itsenäinen, eloisa ja valpas. Se on suhteellisen helppo kouluttaa, kunhan sen kanssa ollaan johdonmukaisia. Ruotsinlapinkoira on aktiivinen, joten se sopii hyvin moniin eri harrastuksiin. Se on säilyttänyt paimennus- ja vartioimisviettinsä, minkä takia se ei yleensä poistu reviiriltään, jota se puolustaa suhtautuen varauksella vieraisiin eläimiin ja ihmisiin.

Ruotsinlapinkoira on suhteellisen terve rotu. Lonkkaniveldysplasiaa ja epilepsiaa on ilmennyt jonkin verran.