Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tiedote muuttuneesta prcd-PRA-statuksesta

Julkaistu:

FI/SWE/EN

Suomenlapinkoiranartulle Lecibsin Kaunis FI15634/12 ilmestyi Kennelliiton jalostustietojärjestelmään 26.11.2019 päivätty silmätutkimus, jossa sillä oli todettu PRA. Koiran isä Lecibsin Macce FIN23792/04 oli prcd-PRA-kantaja ja emä Lecibsin Kipsi FI16753/10 polveutumisen perusteella terve (emän isä ja emän emä geenitestattu terveiksi). Lecibsin Kauniin olisi siis vanhempiensa statuksien perusteella pitänyt olla korkeintaan prcd-PRA-kantaja.

Lecibsin Kauniista on tehty kaksi prcd-PRA-geenitestitutkimusta, joista ensimmäinen on päivätty 30.1.2014 (verinäyte otettu 21.1.2014) ja toinen 21.11.2014 (verinäyte otettu 13.11.2014). Molemmissa testeissä tuloksena oli, että koira on homotsygootti prcd-PRA-mutaation suhteen, ts. sairas/sairastumisaltis. Tämän jälkeen Lecibsin Kauniin emä Lecibsin Kipsi prcd-PRA-testattiin 12.11.2020 (poskisolunäyte otettu 20.10.2020), ja se on testin mukaan prcd-PRA-kantaja, vaikka sen vanhempiensa tulosten perusteella pitäisi olla terve.

Koska Lecibsin Kipsin vanhemmista ei ole mahdollista enää ottaa uusia PRA-testejä, testattiin niiden saatavilla olevista lähisukulaiskoirista geeninäytteitä polveutumisen selvittämiseksi, mutta näytteiden perusteella ei pystytty täydellä varmuudella todentamaan asiaa. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) viimeisin päätös syksyltä 2022 oli, että suomenlapinkoira Lecibsin Kipsin luotettavaa polveutumisen määritystä ei ole mahdollista saada varmistettua ilman koiran vanhempien tai koiran isovanhempien DNA-määritystä.

Näin ollen jalostustieteellisen toimikunnan päätös ei aiheuta toimenpiteitä, mutta JTT velvoitti rotujärjestö Lappalaiskoirat ry:n tiedottavan kattavasti Lecibsin Kipsin muuttuneesta PRA-statuksesta.

***

Meddelande om förändrad prcd-PRA-status

Den 26 november 2019 lades ett nytt ögonspeglingsresultat in i Finska kennelklubbens avelsdatasystem gällande den finska lapphundstiken Lecibsin Kaunis FI15634/12, enligt vilket tiken hade PRA. Hundens far Lecibsin Macce FIN23792/04 var bärare av prcd-PRA, medan modern Lecibsin Kipsi FI16753/10 var hereditärt fri (morfar och mormor hade gentestats som fria). Lecibsin Kaunis borde alltså ha varit högst bärare, baserat på föräldradjurens status.

Två prcd-PRA-gentest har gjorts på Lecibsin Kaunis, av vilka det första är daterat den 30 januari 2014 (blodprov taget 21 januari 2014) och det andra den 21 november 2014 (blodprov taget den 13 november 2014). Resultatet av bägge testen var, att hunden är homozygot gällande prcd-PRA-mutationen, med andra ord sjuk/affekterad. Efter det här prcd-PRA-testades Lecibsin Kaunis' mor Lecibsin Kipsi den 12 november 2020 (svabbprov taget den 20 oktober 2020) och enligt testet är hon prcd-PRA-bärare, även om hon utgående från föräldrarnas resultat borde vara fri.

Eftersom det inte längre är möjligt att ta nya PRA-test av Lecibsin Kipsis föräldrar, gentestades tillgängliga nära släktingar för att utreda descendensen, men på basis av testen var det inte möjligt att med absolut säkerhet konstatera något. Finska kennelklubbens avelsvetenskapliga kommittés senaste beslut hösten 2022 var, att det inte är möjligt att med absolut säkerhet slå fast den finska lapphunden Lecibsin Kipsis descendens i avsaknad av DNA från tikens föräldrar eller far/morföräldrar.

Finska kennelklubbens avelsvetenskapliga kommittés beslut ger inte upphov till några åtgärder, men kommittén har förpliktigat rasklubben Lappalaiskoirat-Lapplands hundar ry att omfattande informera om Lecibsin Kipsis förändrade PRA-status.

***

Change in a prcd-PRA status

According to the Finnish Kennel Club’s online database, the Finnish Lapland Dog bitch Lecibsin Kaunis FI15634/12 was diagnosed with Progressive Retinal Dysplasia (PRA) on 26 Nov 2019. As her sire Lecibsin Macce FIN23792/04 was a prcd-PRA carrier and dam Lecibsin Kipsi FI16753/10 was prcd-PRA clear by parentage (Kipsi’s parents have been gene tested clear), Lecibsin Kaunis should have been no more than a carrier based on her parents’ statuses.

Lecibsin Kaunis has been gene tested for prcd-PRA on two occasions. The first test is dated 30 Jan 2014 (blood sample taken 21 Jan 2014) and the second test 21 Nov 2014 (blood sample taken 13 Nov 2014). The result of both tests was that Lecibsin Kaunis is homozygous for the prcd-PRA mutation, i.e. Affected/At risk. Her dam Lecibsin Kipsi was then prcd-PRA tested on 12 Nov 2020 (buccal swab collected 20 Oct 2020) and turned out to be a carrier even though she should have been clear based on her parents’ statuses.

Because it is no longer possible to have the parents of Lecibsin Kipsi tested for prcd-PRA, some of their close relatives were gene tested in the hopes of determining any discrepancies in the parentage, however, the tests turned out to be inconclusive. In the autumn of 2022 the Finnish Kennel Club’s breeding committee decided that as it is not possible to confirm with absolute certainty whether there are discrepancies in the parentage of Lecibsin Kipsi or not, no actions will be taken.

However, the Lapphund Club of Finland was obligated to inform the breed community extensively about the change in the prcd-PRA status of Lecibsin Kipsi.