This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Jalostustarkastuksen järjestämisohje

Jalostustarkastusten järjestämisestä vastaa aina jalostustoimikunta ja niitä järjestetään pääsääntöisesti Lappalaiskoirat ry:n tapahtumien yhteydessä sekä Jalostuspäivillä. Jalostustarkastuksia voivat kuitenkin järjestää myös esim. Lappalaiskoirat ry:n paikalliset alaosastot, kunhan se tehdään jalostustoimikunnan ohjauksen alaisuudessa.

Ohjeita jalostustarkastusten järjestämiseen:

- Kyselkää kiinnostusta alueellanne ja ottakaa yhteyttä jalostustoimikuntaan (jalostustoimikunta@lappalaiskoirat.fi) ehdottaen ajankohtaa ja paikkaa jalostustarkastukselle. Ajankohdan suhteen tulisi esittää muutama eri vaihtoehto, jotta sekä ulkomuototuomarin tai ulkomuodon jalostustarkastajien että jalostustoimikuntalaisten aikataulut saadaan sopimaan yhteen.

- Jtk hankkii jalostustarkastukset tekevän ulkomuototuomarin tai ulkomuodon jalostustarkastastajat. Pääsääntöisesti paikalle pyritään saamaan lähimpänä asuva tuomari tai jalostustarkastajat matkakulujen minimoimiseksi.

- Paikalle tarvitaan aina vähintään yksi, mieluummin kaksi jalostustoimikunnan jäsentä (ensisijaisesti lähimpänä asuvat).

- Paikkavarauksen hoitaa järjestävä osapuoli, mutta paikan mahdollinen vuokra tulee hyväksyttää jalostustoimikunnalla etukäteen (vuokra maksetaan jtk:n budjetista). Vuodenajasta riippuen tarkastukset voidaan järjestää ulkonakin, kunhan koirien arviointia ja lomakkeiden täyttämistä varten on käytettävissä katos sateen varalta. Koirien liikkeet voidaan tarvittaessa arvostella ulkona myös talvella, mikäli tarpeeksi suurta tilaa ei ole saatavilla.

- Tarkastettavia koiria tulisi olla vähintään kymmenen (pienemmälle määrälle tarkastuksen järjestäminen ei ole kustannustehokasta). Isompikin koiramäärä voi olla mahdollinen tuomarin tai jalostustarkastajien työtahdista ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen. Jalostustoimikunta sopii maksimikoiramäärästä ulkomuototuomarin tai jalostustarkastajien kanssa.

- Sama omistaja voi ilmoittaa tarkastukseen vain yhden koiran. Mikäli vapaita paikkoja jää, voidaan tarkastaa useampi koira per omistaja.

- Jalostustarkastuksiin on etusijalla urokset, joilla ei ole vielä jälkeläisiä, sekä jalostustoimikunnan erikseen kutsumat koirat.

- Jalostustarkastuksen hinta on 25€/koira (jalostustoimikunnan kutsumille koirille ilmainen) ja maksut kerätään etukäteen tilille FI0251530420057790 käyttäen viitettä 32007. Eräpäivän tulee olla viimeistään kymmenen päivää ennen jalostustarkastuspäivää, että Lappalaiskoirat ry:n rahastonhoitaja ehtii tarkistaa suoritetut maksut ja toimittaa listan maksaneista jalostustoimikunnalle. Osallistujien ei tarvitse esittää maksukuittia paikan päällä.

- Ilmoittakaa jalostustoimikunnalle, onko paikalla mahdollisuutta jalostustarkastuslomakkeiden tulostamiseen.

- Kun käytännön järjestelyt on lyöty lukkoon ja osallistujat selvillä, lähettäkää osallistujalista (koirien rodut, sukupuolet, viralliset nimet, rekisterinumerot sekä omistajien nimet yhteystietoineen (osoite, puhelinumero ja sähköpostiosoite)) osoitteeseen jalostustoimikunta@lappalaiskoirat.fi.