This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Kevätkokouksen kokouskutsu

Published:

KEVÄTKOKOUS

Aika: 1.4.2023 klo 18:00, valtakirjojen tarkastus klo 17.00-17.45

Paikka: Kylpylä Hotelli Peuranka, Peurangantie 85, Laukaa

1. Kokouksen avaus

2. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja merkitään tulos pöytäkirjaan

3. Valitaan kokoukselle, puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Esitellään toiminta- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta

7. Esitetään tilintarkastajien lausunto

8. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimikaudelle 2023-2024

10. Käsitellään hallituksen esitykset kevätkokoukselle

10.1 Hallitus on päättänyt kokouksessaan 1/23 esittää vuosikokoukselle lisäbudjettia alaosastojen järjestämiä luonnetestejä varten. Lisäbudjetti on suuruudeltaan 3000e. Jatkossa alaosastojen järjestämien luonnetestien avustukset maksetaan alaosastojen budjetin sijaan tästä budjetista. Mikäli tämä esitys hyväksytään, on yhdistyksen vuoden 2023 budjetti 5620e ylijäämäinen.

11. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty vähintään kuukausi ennen kokousta

12. Jaetaan vuosimaljat, viirit ja muut mahdolliset huomionosoitukset

13. Muut mahdolliset asiat

14. Kokouksen päättäminen

Kokousmateriaali päivitetty myös Puskikseen Hallitus tiedottaa -osioon 30.3.2023 -> Tästä linkistä Hallitus tiedottaa kevätkokouksen asiakirjat

Valtakirjakirjapohja