This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

10 kysymystä kysyttäväksi jalostusuroksen omistajalta

1) Onko uros ollut koko ikänsä perusterve?

2) Pystyykö se syömään kaikenlaisia ruokia ongelmitta?

3) Miten se suhtautuu muihin koiriin tai vieraisiin ihmisiin?

4) Reagoiko se koviin ääniin (ilotulitus, ukkonen, laukaukset)?

5) Karkaileeko se tai lähteekö riistan perään?

6) Jos uroksella ei ole rekisteröityjä jälkeläisiä, onko se astunut (yllättävän monilla uroksilla on lehtolapsia)?

7) Jos uros ei ole astunut aiemmin, onko se kiinnostunut juoksuisista nartuista?

8) Jos uroksella on aiempia jälkeläisiä, miten astutukset ovat sujuneet?

9) Onko omistajalla tiedossa terveysongelmia uroksen lähisukulaisissa tai sen mahdollisissa aiemmissa jälkeläisissä?

10) Olivatko uroksen kivekset laskeutuneet jo luovutusiässä ja jos eivät, niin minkä ikäisenä laskeutuivat?