This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

This website uses essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as cookies used for anonymous statistical purposes, or to display personalized content. Some parts of the content may also depend on marketing cookies. Read more about cookies.

Your cookie preferences have been saved.

Ruotsinlapinkoirien jalostuskriteerit

RUOTSINLAPINKOIRAN JALOSTUSSUOSITUSKRITEERIT

SILMÄT

Jalostukseen voidaan suositella

- tervesilmäiseksi tutkittuja koiria

- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista edellyttäen että parituskumppanilla ei ole samankaltaisia muutoksia:

• PPM, iris-iris

• PHTVL/PHPV, sairauden aste 1

• RD, multifokaali

• RD, geograafinen

• muu vähämerkityksellinen kaihi (punktaatti, saumalinjan kärki, saumalinja, nukleaari rengas, nukleaari lasikuitu/pulverulentti)

• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen tai lievä. Parituskumppanin tulee olla gonioskopiatutkittu ja terve.

• entropion/trichiasis

• dermoidi

• distichiasis/ektooppinen cilia, lieväasteinen

• iris hypoplasia

• lasiaisen rappeuma

• ektropion/makroblepharon

• korneadystrofia (epiteliaalinen tai stromaalinen)

Jalostukseen ei voida suositella

- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista:

• retinan degeneraatio (PRA)

• katarakta (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali (= silmätarkastuslomakkeella rastitettuna kohdat kortikaali ja nukleaari) katarakta)

• PPM, iris-linssi

• PPM, iris-kornea

• PPM, iris-lamina

• distichiasis/ektooppinen cilia, vakava-asteinen

• RD, totaali

• PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6

• CEA, coloboma

• glaukooma, kohonnut silmänpaine

• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, vakava. Rakennevian omaavan koiran jälkeläiset tulee tarkastuttaa gonioskopiatutkimuksella terveeksi ennen jalostuskäyttöä.

• keratiitti

• näköhermon coloboma

• papillan hypoplasia/mikropapilla

• korneadystrofia (endoteeli)

- jos sekä uroksen että nartun sukutaulussa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on kataraktakantajia (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali)

- prcd-PRA -testatut: ei hyväksytä yhdistelmää, jossa vanhempien tulokset ovat B(b) x C(c), C(c) x C(c) tai C(c) x testaamaton. Prcd-PRA -testaamattomalle koiralle suositellaan vain A-tyypin koiraa.

Jos koira on saanut toisistaan poikkeavat silmälausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi), urostiedusteluissa huomioidaan vakavampi lausunto. Mikäli koira tutkitaan Kennelliiton silmäpaneelissa, sen jälkeen urostiedusteluissa huomioidaan paneelilausunto. Epäilyttävä-lausunnoissa noudatetaan Kennelliiton ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.

LONKAT

D- tai E-lonkkainen tai nivelrikkoinen koira ei voi saada jalostustoimikunnan hyväksyntää. C-lonkkaiselle voidaan hyväksyä tarkastamaton, lonkiltaan oireeton partneri. Lonkkakuvaamattomille voidaan hyväksyä kuvaamaton koira. Jos koiran lonkat ovat keskenään eri paria, kokonaistulos määräytyy huonomman lonkan mukaan.

POMPEN TAUTI (Glycogen storage disease type II, GSD II)

- Pompen-kantajille (B tai b) ja Pompen-testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa tai koiraa, joka voidaan vanhempiensa geenitestin perusteella todeta terveeksi (a). Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).