Sivu 1/1

Pentuvälitykseen käyttöön A- ja B-listat

Lähetetty: 26.02.2018 21:23
Kirjoittaja Janika Wikstén
Pentuvälitys ottaa käyttöön 1.3.2018 alkaen kaksi eri välityslistaa, listat A ja B, koskien kaikkia kolmea Lappalaiskoirat ry:n alaista rotua

Lista A:
Välitykseen voidaan ottaa pentueet, jotka täyttävät kaikki Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteerit ja kaikki jalostustoimikunnan hyväksymät yhdistelmät.

Lista B:
Välitykseen voidaan ottaa ne pentueet, jotka eivät täytä Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteereitä.
EJ-rekisteröitäviä pentueita ei hyväksytä listoille. Tämä ei kuitenkaan koske pentueessa olevaa yksittäistä pentua, joka halutaan EJ-rekisteriin esim. häntämutkan tms. takia.

Kaksoisastutettu narttu:
Mikäli vain toinen uroksista täyttää pentuvälityskriteerit (lista A), pentue hyväksytään B-listalle, kunnes polveutuminen on varmistettu. Tämän jälkeen pentue voidaan tarpeen mukaan siirtää oikealle listalle.