Tänään on lauantai 18. tammikuuta 2020

In english    Sivukartta    Etusivulle

PENTUVÄLITYSKRITEERIT 1.3.2018 ALKAEN

Hinnat:
Jalostustoimikunnan hyväksymä yhdistelmä 5 €.
Muut 10 €.
Ei jäsenille maksu on kaksinkertainen.
Nartun jäädessä tyhjäksi, maksua ei palauteta.
Saman kalenterivuoden aikana kasvattajan ilmoittama kolmas tai useampi pentue on ilmainen.

Pentuelistalle pääsee maksutta pentue, missä isänä on kahdeksan vuotta täyttänyt uros, jolla ei ole ennestään jälkeläisiä tai pentueen isänä 10 vuotta täyttänyt uros, jolla ennestään korkeintaan 3 pentuetta.

Mikäli kasvattaja haluaa jo listalta poistetun pentueen takaisin listalle, on välitysmaksu
(5 €, 10 € tai 20 €) maksettava uudelleen. Siirto tulevista pentueista syntyneisiin pentueisiin on maksuton.

Maksu suoritaan tilille FI46 5153 0420 0577 74, viitenumero: 32023. Maksukuitti on ehdottomasti lähetettävä pentueilmoituksen mukana pentuvälittäjälle. Mikäli pentueilmoitus tehdään netti-ilmoituksella, merkitään ilmoitukseen maksutapahtumassa saatu pankin arkistointitunnus.

Pentueet laitetaan listalle roduittain syntymäajan mukaiseen järjestykseen ja ne pidetään pentuvälityksessä neljän kuukauden ajan syntymästä.

Pentuvälitykseen hyväksyttävän pentueen emän tulee olla pentueen syntymän hetkellä vähintään 22 kuukauden ikäinen. Nartun pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta.

Pentuvälitykseen ei hyväksytä uusintayhdistelmiä. Pentuvälitykseen hyväksytään kaikki jalostustoimikunnan hyväksymät yhdistelmät, vaikka ne ei eivät kaikilta osin täyttäisikään kaikkia pentuvälityskriteereitä. Samoin kaikki yhdistelmät, joilla on Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan myöntämä poikkeuslupa, hyväksytään pentuvälitykseen.

Lista A:
Välitykseen voidaan ottaa pentueet, jotka täyttävät kaikki Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteerit ja kaikki jalostustoimikunnan hyväksymät yhdistelmät.

Lista B:
Välitykseen voidaan ottaa ne pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteereitä.

EJ-rekisteröitäviä pentueita ei hyväksytä listoille. Tämä ei kuitenkaan koske pentueessa olevaa yksittäistä pentua, joka halutaan EJ-rekisteriin esim. häntämutkan tms. takia.

Kaksoisastutettu narttu:
Mikäli vain toinen uroksista täyttää pentuvälityskriteerit (lista A), pentue hyväksytään B-listalle, kunnes polveutuminen on varmistettu. Tämän jälkeen pentue voidaan tarpeen mukaan siirtää oikealle listalle.

Pentuvälitykseen hyväksytään vain ne geenitestitulokset, joista on toimitettu dokumentti/dokumentit jalostustoimikunnalle. Luotettavuuden vuoksi yhdistys hyväksyy vain sellaiset geenitestit, jotka ovat Kennelliiton hyväksymien näytteenottajien ottamia. (https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/muut-yhteystiedot/dna-naytteenottajat)

Pentuvälityskriteereistä päättää hallitus.

SUOMENLAPINKOIRAT

Pentueen molemmilla vanhemmilla silmät tutkittu ja terveiksi todettu ennen astutusta (tutkimustulos ei saa olla kahta vuotta vanhempi). Listalle ei hyväksytä pentueita, joiden vähintään toisella vanhemmalla on jokin seuraavista lausunnoista: PRA, katarakta (posterior polaarinen, kortikaalinen, punktaatti, nukleaarinen, synnynnäinen, totaali tai linssin etuosan saumalinjan katarakta), GRD, TRD, PHTVL/PHPV 2-6, PPM iris-linssi tai PPM iris-kornea, eikä yhdistelmää, jossa molemmat vanhemmat ovat PRA-kantajia. Pentuvälitykseen hyväksytään vain pentueet, joiden vähintään toinen vanhemmista on prcd-PRA-testattu A-tyyppiseksi tai on suoraan vanhempiensa tai isovanhempiensa kautta a-tyyppinen.

Lonkat tutkittu: tulos A, B tai C.

Kyynärkuvaus- tai polvitutkimustulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli tutkimukset on tehty, pentuvälitykseen ei hyväksytä kyynär- tai polvituloksista astetta 1 tai huonompia.

Pompen- ja DM-geenitestitulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli genotyyppi on tiedossa, listalle ei pääse Pompen- tai DM-kantaja tai DM-sairastumisaltis koira, ellei toista osapuolta ole testattu terveeksi.

LAPINPOROKOIRAT

Pentueen molemmilla vanhemmilla silmät tutkittu ja terveiksi todettu ennen astutusta (tutkimustulos ei saa olla kahta vuotta vanhempi). Listalle ei hyväksytä pentueita, joiden vähintään toisella vanhemmalla on jokin seuraavista lausunnoista: PRA, katarakta (posterior polaarinen, kortikaalinen, punktaatti, nukleaarinen, synnynnäinen, totaali tai linssin etuosan saumalinjan katarakta), GRD, TRD, PHTVL/PHPV 2-6, PPM iris-linssi tai PPM iris-kornea, eikä yhdistelmää, jossa molemmat vanhemmat ovat PRA-kantajia. Pentuvälitykseen hyväksytään vain pentueet, joiden vähintään toinen vanhemmista on prcd-PRA-testattu A-tyyppiseksi tai on suoraan vanhempiensa tai isovanhempiensa kautta a-tyyppinen.

Lonkkakuvaustulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli on tutkittu: tulos A, B ja C.

Kyynäräkuvaus- tai polvitutkimustulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli tutkimukset on tehty, pentuvälitykseen ei hyväksytä kyynär- tai polvituloksista astetta 1 tai huonompia.

Pompen-geenitestitulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli genotyyppi on tiedossa, listalle ei pääse Pompen-kantaja, ellei toista osapuolta ole testattu terveeksi.

RUOTSINLAPINKOIRAT

Pentueen molemmilla vanhemmilla silmät tutkittu ja terveiksi todettu (tutkimustulos ei saa olla kahta vuotta vanhempi). Listalle ei hyväksytä pentueita, joiden vähintään toisella vanhemmalla on jokin seuraavista lausunnoista: katarakta (posterior polaarinen, kortikaalinen), GRD, TRD tai PHTVL/PHPV 2-6, eikä yhdistelmää, jossa vanhempien prcd-PRA -genotyypit ovat B/b x C/c, C/c x C/c tai C/c x testaamaton.

Lonkat tutkittu: tulos A, B tai C.

Pompen-geenitestitulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli genotyyppi on tiedossa, listalle ei pääse Pompen-kantaja, ellei toista osapuolta ole testattu terveeksi.

Lonkat

Lonkkien tutkimustulos; esim. A, B tai C

Silmät tarkastettu

Silmien tarkistuskuukausi ja vuosi sekä ok = terveet silmät.

prcd-PRA–tulokset

A (terve/clear/normal)
B (kantaja/carrier)
C (sairas/ affected)

jos koiran molemmat vanhemmat ovat (A), niin koiralle
merkitään (a)

Pompen tulokset

A (Normaali)
B (Kantaja)

jos koiran molemmat vanhemmat ovat (A), niin koiralle
merkitään (a)

DM-tulokset

Normaali
Kantaja
Sairastumisriski

Polvet

Polvinivelten tutkimustulos (esim. 0 = ei muutoksia)

Kyynärät

Kyynärnivelten tutkimustulos (esim. 0 = ei muutoksia)

LTE

Luonnetestin yhteispisteet

Nly

Koiran paras laatuarvostelutulos näyttelystä; esim. EH = Erittäin Hyvä tai valioarvo = MVA

Koe

Koiralla on koetulos (esim. JK1 = koulutustunnus jälkikokeesta)

-

Koiraa ei ole tarkastettu/koiralla ei ole tulosta

Pentueilmoituksen voi tehdä pentueilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä pentuvälittäjään.

Lappalaiskoirat ry:n pentuvälittäjä:

Markku Jokinen
Karellintie 40, 48720 KOTKA
040 - 582 1967
yllapito@lappalaiskoirat.fi

Sivun alkuun

Copyright © Lappalaiskoirat ry 2020