Tänään on torstai 19. toukokuuta 2022

In english    Sivukartta    Etusivulle

LAPPALAISKOIRIEN JALOSTUSKRITEERIT 9.2.2022 ALKAEN


Jalostukseen ei saa käyttää:
- tiettävästi vihaista koiraa tai Kennelliiton virallisella kaavakkeella vihaiseksi raportoitua koiraa.

Jalostukseen ei suositella:
- koiraa, jolla on erityisen suuri sairastumisriski
- kivesvikaista koiraa
- ylä- tai alapurentaista koiraa
- yhdistelmää, jonka kahdeksan polven sukusiitosprosentti ylittää Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä 6,25 %
- uusintayhdistelmää. Uusintayhdistelmän veroisiksi katsotaan myös seuraavat yhdistelmät:
    - Pentuesisarusten yhdistäminen samaan partneriin
    - vanhemman ja sen jälkeläisen yhdistäminen samaan partneriin

Jalostuskoirien suositellut ikä- ja aikarajat (jalostustoimikunnan hyväksynnän voi saada, kun seuraavat kriteerit täyttyvät):
- nartun on urostiedustelun lähetyshetkellä oltava vähintään 20 kuukauden ikäinen (huom. 20 kuukautta on minimi-ikä, käytännössä toivotaan vähintään kolmen vuoden ikää), jolloin urostiedustelun käsittelyyn jää kaksi kuukautta aikaa ennen astutushetken 22 kuukauden vähimmäisiän täyttymistä. PEVISA-ohjelmassa vaaditut terveystutkimukset on oltava tehtynä ja voimassa ennen uroskyselyä urostiedustelua. 22 kuukauden vähimmäisikävaatimus sisältyy sekä suomenlapinkoiran että lapinporokoiran PEVISA-ohjelmaan.
- uroksen on urostiedustelun lähetyshetkellä oltava vähintään 20 kuukauden ikäinen (huom. 20 kuukautta on minimi-ikä, käytännössä toivotaan vähintään kolmen vuoden ikää), jolloin urostiedustelun käsittelyyn jää kaksi kuukautta aikaa ennen astutushetken 22 kuukauden vähimmäisiän täyttymistä. 22 kuukauden vähimmäisikävaatimus sisältyy sekä suomenlapinkoiran että lapinporokoiran PEVISA-ohjelmaan.
- kahden alle 24 kuukauden ikäisen koiran yhdistelmä ei voi saada jalostustoimikunnan hyväksyntää
- alle kuusivuotiaan ensisynnyttäjänartun hyväksynnän voimassaoloaika lakkaa nartun kuusivuotispäivänä (astutuksen tulee tapahtua ennen kuusivuotispäivää).yli kuusivuotiaalle ensisynnyttäjänartulle ei anneta hyväksyntää.
- kahdeksan vuotta täyttävän aikaisemmin penikoineen nartun hyväksyntä lakkaa nartun kahdeksanvuotispäivänä (astutuksen tulee tapahtua ennen kahdeksanvuotispäivää). Kennelliitto vaatii yli kahdeksanvuotiaalle nartulle eläinlääkärintodistuksen ennen astutusta.
- nartun synnytysten välin tulee olla vähintään kymmenen kuukautta. Jalostustoimikunta voi antaa hyväksynnän yhdistelmälle aikaisintaan sitten, kun nartun edellisen pentueen syntymästä on kulunut kahdeksan kuukautta.

1. Kaikki urostiedustelut käsitellään "virallisina" ja hyväksytyt yhdistelmät julkaistaan.
2. Vastaus annetaan aina kirjallisena sähköpostilla.
3. Vastaus annetaan mahdollisimman nopeasti.
4. Vastaus on voimassa enintään kuusi kuukautta ja on annettu senhetkisten terveystietojen perusteella. Kasvattaja on itse velvollinen ilmoittamaan jalostustoimikunnalle, jos saa tietoonsa uusia yhdistelmää koskevia terveystietoja.
5. Uroksen omistajalla on mahdollisuus kysyä riskejä yhdistelmästä, johon hänen urostaan on pyydetty.
6. Koiran omistajalla on mahdollisuus kysyä oman koiransa terveysriskejä.
7. Urostiedusteluvastauksiin ei laiteta jalostustoimikunnan ehdotuksia muulloin kuin pyydettäessä.

Jalostustoimikunta voi tapauskohtaisesti harkintansa mukaan poiketa jalostuskriteereistä, jos siihen on perusteltu syy.

Koiran tulee olla astutushetkellä PEVISA-säännösten mukaan tutkittu. Yli 7-vuotiaalle PEVISA-tarkastamattomalle suomenlapinkoiraurokselle on mahdollista hakea Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaista tapauskohtaista poikkeuslupaa. Poikkeusluvat on tarkoitettu pääsääntöisesti uroksille, joilla ei ole ennestään jälkeläisiä. Poikkeusluvan saaminen ehtona on, että yhdistelmä on hyväksyttävissä muiden kuin lonkkien ja silmien osalta, ja se myönnetään ainoastaan puuttuviin PEVISA-tutkimuksiin (ei esim. ylitiheään pennuttamiseen tai muihin Suomen Kennelliiton rekisteröintirajoituksiin).

Urostiedusteluissa toivotaan vähintään kolmea ja enintään kuutta omaa ehdotusta (ensisijaisesti käyttämättömiä tai vähänkäytettyjä, iäkkäämpiä uroksia), poikkeuksena ensimmäistä pentuettaan suunnittelevat kasvattajat. Samaan juoksuun kohdistuvat urosehdotukset tulee lähettää käsiteltäväksi yhdellä kertaa. Mikäli kasvattajan omista ehdotuksista vain yksi uros saa hyväksynnän, on mahdollista lähettää uusi urostiedustelu lisävaihtoehdoista yhden kuukauden kuluessa jalostustoimikunnan vastauksen saamisesta

Mikäli omista ehdotuksista ei löydy sopivaa, voi kasvattaja halutessaan saada jalostustoimikunnan ehdotuksen.SUOMENLAPINKOIRAN JALOSTUSSUOSITUSKRITEERIT

SILMÄT

Jalostukseen voidaan suositella
- tervesilmäiseksi tutkittuja koiria
- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista edellyttäen että parituskumppanilla ei ole samankaltaisia muutoksia:
• PPM, iris-iris
• PHTVL/PHPV, sairauden aste 1
• RD, multifokaali
• RD, geograafinen
• muu vähämerkityksellinen kaihi (punktaatti, saumalinjan kärki, saumalinja, nukleaari rengas, nukleaari lasikuitu/pulverulentti)
• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen tai lievä. Parituskumppanin tulee olla gonioskopiatutkittu ja terve.
• entropion/trichiasis
• dermoidi
• distichiasis/ektooppinen cilia, lieväasteinen
• iris hypoplasia
• lasiaisen rappeuma
• ektropion/makroblepharon
• korneadystrofia (epiteliaalinen tai stromaalinen)

Jalostukseen ei voida suositella
- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista:
• retinan degeneraatio (PRA)
• katarakta (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali (= silmätarkastuslomakkeella rastitettuna kohdat kortikaali ja nukleaari katarakta)
• PPM, iris-linssi
• PPM, iris-kornea
• PPM, iris-lamina
• distichiasis/ektooppinen cilia, vakava-asteinen
• RD, totaali
• PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6
• CEA, coloboma
• Glaukooma, kohonnut silmänpaine
• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, vakava. Rakennevian omaavan koiran jälkeläiset tulee tarkastuttaa gonioskopiatutkimuksella terveeksi ennen jalostuskäyttöä.
• keratiitti
• näköhermon coloboma
• papillan hypoplasia/mikropapilla
• korneadystrofia (endoteeli)

- jos sekä uroksen että nartun sukutaulussa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on kataraktakantajia (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali katarakta)

- jos sekä uroksen että nartun sukutauluissa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on jonkun muun PRA-tyypin kuin prcd-PRA:n kantajia

Jos koira on saanut toisistaan poikkeavat silmälausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi), urostiedusteluissa huomioidaan vakavampi lausunto. Mikäli koira tutkitaan Kennelliiton silmäpaneelissa, sen jälkeen urostiedusteluissa huomioidaan paneelilausunto.
Epäilyttävä-lausunnoissa noudatetaan Kennelliiton ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.

prcd-PRA

- prcd-PRA -terveen (A tai a) koiran voi yhdistää testaamattomaan koiraan. Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

- prcd-PRA -kantajille (B tai b) ja prcd-PRA -testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa, tai koiraa, joka voidaan vanhempiensa geenitestin perusteella todeta terveeksi (a). Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

LONKAT

Yhdistelmän yhteenlasketun lonkkien jalostusindeksin keskiarvon suositellaan ylittävän 100. Jos koiran lonkat ovat keskenään eri paria, kokonaistulos määräytyy huonomman lonkan mukaan.

Jalostukseen voidaan suositella
- A- tai B-lonkkaisia koiria.
- C-lonkkaisia siten, että ne yhdistetään A-lonkkaan

Jalostukseen ei voida suositella
- D- ja E-lonkkaisia koiria
- nivelrikkoisia koiria

POLVET

Jalostukseen voidaan suositella
- polvitarkastamattomia, oireettomia koiria
- polvitarkastuksessa lausunnon 0/0 saaneita koiria

Jalostukseen ei voida suositella
- polvilumpioluksaation vuoksi leikattua koiraa.
- koiraa, jonka toinen tai molemmat polvet ovat saaneet lausunnon 1 tai huonompi.

Alle kolmen vuoden iässä annettu polvilausunto 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0. Muissa tapauksissa (molemmat lausunnot annettu yli kolmen vuoden iässä tai vähintään toisessa polvessa todettu vähintään asteen 2 polvilumpioluksaatio) uusintatutkituista tuloksista huonompi on voimassa siihen asti, että koira tutkitaan Kennelliiton polvipaneelissa, minkä jälkeen paneelilausunto on voimassa.

KYYNÄRNIVELET

Jalostukseen voidaan suositella
- kyynärkuvaamattomia, oireettomia koiria
- kyynärlausunnon 0/0 saaneita koiria.

Jalostukseen ei voida suositella
- kyynärkuvaamattomia, oireilevia koiria
- koiraa, jonka toinen tai molemmat kyynärnivelet ovat saaneet lausunnon 1 tai huonompi.

SELKÄ

Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV):
Jalostukseen voidaan suositella
- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria
- selkälausunnon LTV1-LTV4 saanut oireeton koira suositellaan yhdistämään vain LTV0-lausunnon saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen ei voida suositella
- selkäkuvaamattomia, oireilevia koiria.
- selkälausunnon LTV1-LTV4 saaneita oireilevia koiria.

Spondyloosi (SP):
Jalostukseen voidaan suositella
- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria
- selkälausunnon SP0 saaneita koiria.

Jalostukseen ei voida suositella
- selkäkuvaamattomia, oireilevia koiria
- selkälausunnon SP1-SP4 saaneita koiria.

Selkärangan nikamien epämuodostumat (VA):
Jalostukseen voidaan suositella
- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria
- selkälausunnon VA1 saanut oireeton koira suositellaan yhdistämään vain VA0-lausunnon saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen ei voida suositella
- selkäkuvaamattomia tai selkäkuvattuja, oireilevia koiria
- selkälausunnon VA2-VA4 saaneita koiria.

HÄNTÄMUTKA

Jalostukseen ei voida suositella
- häntämutkaista koiraa.

PURENTA

Jalostukseen ei voida suositella
- ala- tai yläpurentaista koiraa.

NAPATYRÄ

Jalostukseen ei voida suositella
- koiraa, jolla on leikattu tai leikkausta vaativa napatyrä.
- kahta yksilöä, joilla molemmilla on pieni (ei leikkausta vaativa) napatyrä, ei suositella yhdistettäväksi.

NIVUSTYRÄ

Jalostukseen ei voida suositella
- koiraa, jolla on todettu nivustyrä.

SYDÄN

Jalostukseen voidaan suositella
- sydänkuuntelemattomia, oireettomia koiria
- auskultaatiotutkimustuloksen “sivuääni: ei, oireeton” saaneita koiria
- auskultaatiotutkimustuloksella “sivuääni: kyllä” millä tahansa sivuäänen asteella sydänkuunneltua koiraa voidaan suositella jalostukseen, mikäli se tutkitaan ultraäänitutkimuksella (doppler) ja sydän todetaan normaaliksi.

Jalostukseen ei voida suositella
- sydänkuuntelemattomia, oireilevia koiria
- ultraäänitutkimuksella (doppler) sydänsairaaksi todettua koiraa.

EPILEPSIA

Jalostukseen ei voida suositella
- epilepsiasairasta koiraa
- epilepsiasairaan koiran jälkeläisiä, täyssisaruksia ja vanhempia.

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA

Jalostukseen ei voida suositella
- kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa koiraa
- kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran jälkeläisiä.

MUUT AUTOIMMUUNISAIRAUDET

Sukusiitosta on vältettävä, koska autoimmuunisairausriski kasvaa suhteessa sukusiitosprosenttiin.

Jalostukseen ei voida suositella
- oireilevaa tai sairaaksi todettua koiraa
- Addison- tai AIHA-sairaan koiran vanhempia, täyssisaruksia ja jälkeläisiä
- muiden autoimmuunisairauksien kuin Addison tai AIHA kohdalla otetaan huomioon koiran itsensä ja partnerin suvun sairaudet, ja riskianalyysi tehdään aina tapauskohtaisesti.

CUSHINGIN TAUTI

Jalostukseen ei voida suositella
- oireilevaa tai sairaaksi todettua koiraa
- Cushing-sairaan koiran vanhempia, täyssisaruksia ja jälkeläisiä

ALLERGIAT

Jalostukseen ei voida suositella
- allergista tai atooppista koiraa.

POMPEN TAUTI (Glycogen storage disease type II, GSD II)

- Pompen-kantajille (B tai b) ja Pompen-testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa tai koiraa, joka voidaan vanhempiensa geenitestin perusteella todeta terveeksi (a). Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

DEGENERATIIVINEN MYELOPATIA (DM)

- Kahden tunnetun DM-kantajan (B tai b) yhdistelmä ei voi saada hyväksyntää.
- Sairastumisalttiin (C tai c) saa yhdistää vain genotyypiltään terveeseen (A tai a).
LAPINPOROKOIRAN JALOSTUSSUOSITUSKRITEERIT

Koiran tulee olla astutushetkellä PEVISA-säännösten mukaan tutkittu.

SILMÄT

Jalostukseen voidaan suositella
- tervesilmäiseksi tutkittuja koiria
- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista edellyttäen että parituskumppanilla ei ole samankaltaisia muutoksia:
• PPM, iris-iris
• PHTVL/PHPV, sairauden aste 1
• RD, multifokaali
• RD, geograafinen
• CMR (canine multifocal retinopathy)
• muu vähämerkityksellinen kaihi (punktaatti, saumalinjan kärki, saumalinja, nukleaari rengas, nukleaari lasikuitu/pulverulentti)
• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen tai lievä. Parituskumppanin tulee olla gonioskopiatutkittu ja terve.
• entropion/trichiasis
• dermoidi
• distichiasis/ektooppinen cilia, lieväasteinen
• iris hypoplasia
• lasiaisen rappeuma
• ektropion/makroblepharon
• korneadystrofia (epiteliaalinen tai stromaalinen)

- silmätarkastamatonta koiraa silmistään tarkastetun ja terveen kumppanin kanssa.

Jalostukseen ei voida suositella
- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista:
• retinan degeneraatio (PRA)
• katarakta (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali (= silmätarkastuslomakkeella rastitettuna kohdat kortikaali ja nukleaari) katarakta
• PPM, iris-linssi
• PPM, iris-kornea
• PPM, iris-lamina
• RD, totaali
• PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6
• distichiasis/ektooppinen cilia, vakava-asteinen
• CEA, coloboma
• Glaukooma, kohonnut silmänpaine
• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, vakava. Rakennevian omaavan koiran jälkeläiset tulee tarkastuttaa gonioskopiatutkimuksella terveeksi ennen jalostuskäyttöä.
• keratiitti
• näköhermon coloboma
• papillan hypoplasia/mikropapilla.
• korneadystrofia (endoteeli)

- jos sekä uroksen että nartun sukutaulussa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on kataraktakantajia (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali katarakta).

- jos sekä uroksen että nartun sukutauluissa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on jonkun muun PRA-tyypin kuin prcd-PRA:n tai IFT122-PRA:n kantajia

Jos koira on saanut toisistaan poikkeavat silmälausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi), urostiedusteluissa huomioidaan vakavampi lausunto. Mikäli koira tutkitaan Kennelliiton silmäpaneelissa, sen jälkeen urostiedusteluissa huomioidaan paneelilausunto.

Epäilyttävä-lausunnoissa noudatetaan Kennelliiton ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.

prcd-PRA

- prcd-PRA -terveen (A tai a) koiran voi yhdistää testaamattomaan koiraan. Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A)

- prcd-PRA -kantajille (B tai b) ja testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa. Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A)

- poikkeustapauksessa hyväksyntä voidaan antaa myös kahdelle prcd-PRA -tyypiltään tuntemattomalle koiralle, jos se on rodun geenipohjan laajuuden säilyttämisen tai jonkin muun painavan syyn vuoksi perusteltua.

IFT122-PRA

- IFT122-PRA -terveen (A tai a) koiran voi yhdistää testaamattomaan koiraan. Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A)

- IFT122-PRA -kantajille (B tai b) ja testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa. Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A)

- poikkeustapauksessa hyväksyntä voidaan antaa myös kahdelle IFT122-PRA-tyypiltään tuntemattomalle koiralle, jos se on rodun geenipohjan laajuuden säilyttämisen tai jonkin muun painavan syyn vuoksi perusteltua.

LONKAT

Jos sekä isällä että emällä on olemassa lonkkien jalostusindeksi, yhdistelmän yhteenlasketun indeksien keskiarvon suositellaan ylittävän 100. Jos koiran lonkat ovat keskenään eri paria, kokonaistulos määräytyy huonomman lonkan mukaan.

Jalostukseen voidaan suositella
- A- tai B-lonkkaisia koiria.
- C-lonkkaisia siten, että ne yhdistetään A-lonkkaan.
- lonkkakuvaamattomia koiria (kahden lonkkakuvaamattomankin koiran yhdistelmä voi saada hyväksynnän, kunhan koirat eivät oireile).

Jalostukseen ei voida suositella
- D- ja E-lonkkaisia koiria
- nivelrikkoisia koiria
- lonkiltaan oireilevia koiria.

POLVET

Jalostukseen voidaan suositella
- polvitarkastamattomia, oireettomia koiria
- polvitarkastuksessa lausunnon 0/0 saaneita koiria

Jalostukseen ei voida suositella
- polvilumpioluksaation vuoksi leikattua koiraa.
- koiraa, jonka toinen tai molemmat polvet ovat saaneet lausunnon 1 tai huonompi.

Alle kolmen vuoden iässä annettu polvilausunto 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0. Muissa tapauksissa (molemmat lausunnot annettu yli kolmen vuoden iässä tai vähintään toisessa polvessa todettu vähintään asteen 2 polvilumpioluksaatio) uusintatutkituista tuloksista huonompi on voimassa siihen asti, että koira tutkitaan Kennelliiton polvipaneelissa, minkä jälkeen paneelilausunto on voimassa.

KYYNÄRNIVELET

Jalostukseen voidaan suositella
- kyynärkuvaamattomia, oireettomia koiria
- kyynärlausunnon 0/0 saaneita koiria.

Jalostukseen ei voida suositella
- kyynärkuvaamattomia, oireilevia koiria
- koiraa, jonka toinen tai molemmat kyynärnivelet ovat saaneet lausunnon 1 tai huonompi.

SELKÄ

Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV):
Jalostukseen voidaan suositella
- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria
- selkälausunnon LTV1-LTV4 saanut oireeton koira suositellaan yhdistämään vain LTV0-lausunnon saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen ei voida suositella
- selkäkuvaamattomia, oireilevia koiria.
- selkälausunnon LTV1-LTV4 saaneita oireilevia koiria.

Spondyloosi (SP):
Jalostukseen voidaan suositella
- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria
- selkälausunnon SP0 saaneita koiria.

Jalostukseen ei voida suositella
- selkäkuvaamattomia, oireilevia koiria
- selkälausunnon SP1-SP4 saaneita koiria.

Selkärangan nikamien epämuodostumat (VA):
Jalostukseen voidaan suositella
- selkäkuvaamattomia, oireettomia koiria
- selkälausunnon VA1 saanut oireeton koira suositellaan yhdistämään vain VA0-lausunnon saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen ei voida suositella
- selkäkuvaamattomia tai selkäkuvattuja, oireilevia koiria
- selkälausunnon VA2-VA4 saaneita koiria.

HÄNTÄMUTKA

Jalostukseen ei voida suositella
- häntämutkaista koiraa

PURENTA

Jalostukseen ei voida suositella
- ala- tai yläpurentaista koiraa.

NAPATYRÄ

Jalostukseen ei voida suositella
- koiraa, jolla on leikattu tai leikkausta vaativa napatyrä.
- kahta yksilöä, joilla molemmilla on pieni (ei leikkausta vaativa) napatyrä, ei suositella yhdistettäväksi.

NIVUSTYRÄ

Jalostukseen ei voida suositella
- koiraa, jolla on todettu nivustyrä.

SYDÄN

Jalostukseen voidaan suositella
- sydänkuuntelemattomia, oireettomia koiria
- auskultaatiotutkimustuloksen “sivuääni: ei, oireeton” saaneita koiria
- auskultaatiotutkimustuloksella “sivuääni: kyllä” millä tahansa sivuäänen asteella sydänkuunneltua koiraa voidaan suositella jalostukseen, mikäli se tutkitaan ultraäänitutkimuksella (doppler) ja sydän todetaan normaaliksi.

Jalostukseen ei voida suositella
- sydänkuuntelemattomia, oireilevia koiria
- ultraäänitutkimuksella (doppler) sydänsairaaksi todettua koiraa.

EPILEPSIA

Jalostukseen ei voida suositella
- epilepsiasairasta koiraa
- epilepsiasairaan koiran jälkeläisiä, täyssisaruksia ja vanhempia.

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA

Jalostukseen ei voida suositella
- kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavaa koiraa
- kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran jälkeläisiä.

ADDISON JA CUSHING

Jalostukseen ei voida suositella
- sairasta koiraa, sen täyssisaruksia, jälkeläisiä eikä vanhempia.

IMHA JA AIHA

Jalostukseen ei voida suositella
- IMHA-/AIHA-sairasta koira
- Samoin sairaan koiran vanhemmat suositellaan jätettäväksi pois jalostuksesta
- Jos kyse on yksittäistapauksista, voi täyssisaruksia käyttää jalostukseen harkiten siten, että käytetyt koirat ovat jo 5-6-vuotiaita ja tekisivät vain yhden pentueen, jota seurattaisiin vähän normaalia tiiviimmin eikä käytettäisi jalostukseen ennen kuin vähän myöhemmällä iällä
- Jos samassa pentueessa ilmenee useampia tapauksia, AIHA/IMHA-riskianalyysi tehdään tapauskohtaisesti ja suositeltava jalostuskarsinta voi olla tiukempi.

MUUT AUTOIMMUUNISAIRAUDET

- Sukusiitosta on vältettävä, koska autoimmuunisairausriski kasvaa suhteessa sukusiitosprosenttiin
- Jalostukseen ei voida suositella oireilevaa tai sairaaksi todettua koiraa
- Autoimmuunisairauksien kohdalla otetaan huomioon koiran itsensä ja partnerin suvun sairaudet, ja riskianalyysi tehdään aina tapauskohtaisesti

ALLERGIAT

Jalostukseen ei voida suositella
- allergista tai atooppista koiraa.

POMPEN TAUTI (Glycogen storage disease type II, GSD II)

- Pompen-kantajille (B tai b) ja Pompen-testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa tai koiraa, joka voidaan vanhempiensa geenitestin perusteella todeta terveeksi (a). Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

DEGENERATIIVINEN MYELOPATIA (DM)

- Kahden tunnetun DM-kantajan (B tai b) yhdistelmä ei voi saada hyväksyntää.
- Sairastumisalttiin (C tai c) saa yhdistää vain genotyypiltään terveeseen (A tai a).
RUOTSINLAPINKOIRAN JALOSTUSSUOSITUSKRITEERIT

SILMÄT

Jalostukseen voidaan suositella
- tervesilmäiseksi tutkittuja koiria
- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista edellyttäen että parituskumppanilla ei ole samankaltaisia muutoksia:
• PPM, iris-iris
• PHTVL/PHPV, sairauden aste 1
• RD, multifokaali
• RD, geograafinen
• muu vähämerkityksellinen kaihi (punktaatti, saumalinjan kärki, saumalinja, nukleaari rengas, nukleaari lasikuitu/pulverulentti)
• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen tai lievä. Parituskumppanin tulee olla gonioskopiatutkittu ja terve.
• entropion/trichiasis
• dermoidi
• distichiasis/ektooppinen cilia, lieväasteinen
• iris hypoplasia
• lasiaisen rappeuma
• ektropion/makroblepharon
• korneadystrofia (epiteliaalinen tai stromaalinen)

Jalostukseen ei voida suositella
- koiria, joilla on joku alla luetelluista silmätarkastusdiagnooseista:
• retinan degeneraatio (PRA)
• katarakta (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali (= silmätarkastuslomakkeella rastitettuna kohdat kortikaali ja nukleaari) katarakta)
• PPM, iris-linssi
• PPM, iris-kornea
• PPM, iris-lamina
• distichiasis/ektooppinen cilia, vakava-asteinen
• RD, totaali
• PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6
• CEA, coloboma
• Glaukooma, kohonnut silmänpaine
• ICAA Kammiokulman poikkeavuus, vakava. Rakennevian omaavan koiran jälkeläiset tulee tarkastuttaa gonioskopiatutkimuksella terveeksi ennen jalostuskäyttöä.
• keratiitti
• näköhermon coloboma
• papillan hypoplasia/mikropapilla
• korneadystrofia (endoteeli)

- jos sekä uroksen että nartun sukutaulussa ensimmäisessä tai toisessa sukupolvessa tulevasta pentueesta katsottuna on kataraktakantajia (posterior polaarinen, kortikaali, nukleaari, synnynnäinen tai totaali)

- prcd-PRA -testatut: ei hyväksytä yhdistelmää, jossa vanhempien tulokset ovat B(b) x C(c), C(c) x C(c) tai C(c) x testaamaton. Prcd-PRA -testaamattomalle koiralle suositellaan vain A-tyypin koiraa.

Jos koira on saanut toisistaan poikkeavat silmälausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi), urostiedusteluissa huomioidaan vakavampi lausunto. Mikäli koira tutkitaan Kennelliiton silmäpaneelissa, sen jälkeen urostiedusteluissa huomioidaan paneelilausunto.

Epäilyttävä-lausunnoissa noudatetaan Kennelliiton ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.

LONKAT

D- tai E-lonkkainen tai nivelrikkoinen koira ei voi saada jalostustoimikunnan hyväksyntää. C-lonkkaiselle voidaan hyväksyä tarkastamaton, lonkiltaan oireeton partneri. Lonkkakuvaamattomille voidaan hyväksyä kuvaamaton koira. Jos koiran lonkat ovat keskenään eri paria, kokonaistulos määräytyy huonomman lonkan mukaan.

POMPEN TAUTI (Glycogen storage disease type II, GSD II)

- Pompen-kantajille (B tai b) ja Pompen-testaamattomille koirille suositellaan vain A-tyypin koiraa tai koiraa, joka voidaan vanhempiensa geenitestin perusteella todeta terveeksi (a). Hyväksyntä voidaan antaa testaamattomalle koiralle sillä varauksella, että joko molemmat tai toinen osapuoli testataan ennen astutusta ja vähintään toinen todetaan terveeksi (A).

Sivun alkuun

Copyright © Lappalaiskoirat ry 2021